You are here

Vilkår

Informasjon om teknisk innhold på Gyprocs nettsteder

For å øke tilgjengeligheten av foreskrevne tekniske løsninger, tillater Gyproc at tekster, bilder og tegninger reproduseres av Gyprocs kunder under forutsetning av at opphavskilden framgår. Det kreves også at reproduserte bilder og bildetekster gjengis fullstendig og uten endringer.

Opplysninger og detaljer på nettstedet forutsettes å være korrekte, men skal ikke betraktes som garantier som medfører ansvar for Gyproc AS. Gyproc forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Detaljene skaper helheten

Det er viktig at man allerede i prosjekteringsfasen velger teknikker og detaljløsninger som er tilpasset byggherrens krav og forventninger. I dette arbeidet er Gyproc Håndbok et viktig hjelpemiddel. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på følgende:

Gyproc beskriver hele kjeden fra produkt til ferdig bygningselement/funksjon. Det ligger et omfattende utviklingsarbeid og en veldokumentert funksjonsoppfølging bak hver eneste detalj, som beskrives i Gyproc Håndbok og på www.gyproc.no.

I den tekniske informasjonen er det allltid helheten, dvs. detaljene med samtlige inngående komponenter, som er utviklet og kontrollert.

Man kan derfor ikke henvise til funksjonsløsninger i Gyproc Håndbok med mindre samtlige komponenter faktisk er Gyproc-produkter.

Gyproc Håndbok

Gyproc Håndbok inneholder opplysninger om Gyprocs systemer og produkter – alt for å forenkle ditt prosjekteringsarbeid.