Hovedmeny

You are here

Sunt inneklima

Det er mange faktorer som er avgjørende for hvordan vi oppfatter inneklimaet. En viktig faktor er luftkvaliteten, en annen er lydmiljøet og  hvordan akustikken er i rommet. Det skal være effektivt avskjermet mot støy utenfra og fra tilstøtende rom. 


Undersøkelser dokumenterer at disse faktorer er vesentlige for menneskers trivsel. Et godt og sunt inneklima styrker f.eks. barns innlæringsevne og pasienters helbred. Gyproc gipsprodukter oppfyller kravene til både god luftkvalitet og behagelige lydmiljøer – og bidrar derfor til å sikre et godt innemiljø.

Ingen avgassing eller partikkeldryss
Himlinger og vegger utgjør store innvendige overflatersom avhengig av materialvalg kan avgasse til omgivelsene. Tester og grundige målinger viser at det ikke kan registreres emisjoner fra Gyproc gipsplater. Alle Gyproc gipsplater bærer ”Inneklima”-merket og er klassifisert i beste klasse.

Resusert energiforbruk
Ved bevisst å velge byggematerialer med svært lav avgassing kan man redusere behovet for ventilasjon og dermed energiforbruket og CO2-utslippet.

Lydisolering og akustikk
Det er ikke bare luftkvaliteten som er viktig for det totale inneklimaet. Et behagelig lydmiljø hvor støy utenfra stoppes eller reduseres og at lyd i rommet føles behagelig, er vesentlige faktorer i innemiljøet. Gips har en god lydisolerende evne og hindrer trafikkstøy eller støy fra andre rom i å trenge gjennom veggene.

Himling som reduserer VOC:er
Gyptone akustikkhimlinger gir et godt inneklima med god akustikk og lang levetid. Gyproc er med Gyptone akustikkhimlinger en ledende leverandør av akustisk regulering i skoler, institusjoner, sykehus, kontorer og boliger. Gyptone akustikkhimlinger og Gyproc akustikkvegger benyttes for å redusere etterklangstiden og dermed forbedre taletydelighet og minimere sjenerende støy innendørs. Gyptone-produktene er forsynt med Activ’Air - en patentert teknologi som aktivt bryter ned VOC-emisjoner, som for eksempel formaldehyd, til uskadelige inaktive forbindelser. De gode akustiske egenskapene i kombinasjon med rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reduserer behovet for ressurskrevende og miljøbelastende utskiftinger.

Inneklimamerking

Her finner du informasjon om Dansk Indeklima Mærkning og andre merkeordninger.

Activ'Air

Activ'Air er en patentert teknologi som forbedrer luftkvaliteten innendørs.