You are here

Profiler
Avslutningsprofil

Gyproc J 9

Kantprofil av forsinket og lakkert stålplate til avslutning og forsterkning av gipsplatekanter.

Produktdata

Tykk. mm Lengde mm Bredde mm Antall stk/bunt Art.nr. EAN-nr.
0,5 3 000 9 12 5200605155 7318936613601

Ikke lagervare.

Bruksområde

Kantprofilen monteres på platekanter av vindtettingsplater hvor disse tilslutter andre bygningsdeler og der det skal fuges med elastisk tetningsfuge, for eksempel ved sidekanter eller underkant vindu.