You are here

Produkter

Gipsplater og andre plater

Innerveggsplater

Innerveggsplater, f.eks standard gipsplate

Gipsplater til vegg- og himlingskonstruksjoner i tørre miljøer. Standardgipsplate har gode universelle brann- og lydegenskaper, lettvektsgipsplater bidrar til lettere montering og granngipsplater er egnet til brannklassifiserte konstruksjoner. Med Robust bygger du høyere og stivere vegger, tynne gipsplater egner seg til rehabilitering eller bøyde former. Uorganiske våtromsplater er ekstra fuktresistente, at de er gipsbaserte gjør dem spesielt egnet som underlag for fliser.

Betegnelse Platekledning Lengde mm
Branngipsplater - GF 15
Gyproc PROTECT F
Brannbeskyttende plater, Gipsplater 2400 – 3000
Branngipsplater - GFE 15
Gyproc PROTECT F Ergo
Brannbeskyttende plater, Gipsplater 2400 – 3000
Bøyplater - GFM 6
Glasroc Multiboard
Bøybare plater, Komposittplater 3000
Fibergipsplater - RFG H 13
Rigidur
Fibergipsplater, Våtromsplater 2500 – 3000
Harde gipsplater - GR 13
Gyproc ROBUST
Gipsplater, Harde plater 2400 – 3000
Harde gipsplater - GRE 13
Gyproc ROBUST Ergo
Gipsplater, Harde plater 2400 – 3000
Gyproc Habito, harde skrufaste gipsplater - GH 13 Harde skrufaste gipsplater - GH 13
Gyproc Habito
Gipsplater, Harde plater, Skrufaste plater 2400 – 3000
Gyproc Habito Ergo, harde skrufaste gipsplater - GHE 13 Harde skrufaste gipsplater - GHE 13
Gyproc Habito Ergo
Gipsplater, Harde plater, Skrufaste plater 2400
Himlingsgipsplater - GPL 13
Gyproc Planum
Gipsplater, Himlingsplater 2400
Himlingsgipsplater - GPLE 13
Gyproc Planum Ergo
Gipsplater, Himlingsplater 2400
Lettvektsgipsplater - GEE 13
Gyproc ErgoLite
Gipsplater, Lette plater 2400 – 3000
Rehabiliteringsplater - GSE 6
Gyproc Tynnplate Ergo
Bøybare plater, Gipsplater 2500 – 2700
Standardgipsplater - GN 13
Gyproc Normal
Gipsplater 2400 – 3600
Standardgipsplater - GNE 13
Gyproc Normal Ergo
Gipsplater 2400 – 3000
Utforingsplater - GNF 10
Gyproc Normal Foring
Gipsplater 3000
Våtromsplate - GHO 13
Glasroc H Ocean
Komposittplater, Våtromsplater 2500
Våtromsplater - GHOE 13
Glasroc H Ocean Ergo
Komposittplater, Våtromsplater 2500

Ytterveggsplater

Ytterveggsplater, f.eks Glastoc Storm vindtettingsplate

Gipsbasert vindtettingsplate som sikrer effektiv beskyttelse mot vind og fukt. Platen tåler lang tids eksponering for vær og vind, noe som gir stor fleksibilitet i byggeperioden.

Betegnelse Platekledning Lengde mm
Vindtettingsgipsplater - GUB 9
Gyproc Bris Vindtett
Gipsplater, Vindtettingsplater 2400 – 3000
Vindtettingsplater - GHS 9
Glasroc H Storm
Komposittplater, Vindtettingsplater 2400 – 3000
Vindtettingsplater - GHSE 9
Glasroc H Storm Ergo
Komposittplater, Vindtettingsplater 2700 – 3000

Himlingsplater

Himlingsplater, f. eks Gyproc Planum himlingsgipsplate

Gipsplater egner seg godt som himlingskledning. Planum gir helt slette og plane himlinger uten skygger eller slepelys, Plank monteres uten skjøter på kortsidene mens Kortplank gir synliga skjøter.

Betegnelse Platekledning Lengde mm
Brannkortplank - GFKP 15
Gyproc PROTECT F Kortplank
Brannbeskyttende plater, Gipsplater, Himlingsplater 2400
Gipskortplank - GKP 13
Gyproc Kortplank
Gipsplater, Himlingsplater 1200 – 2400
Gipsplank - GP 13
Gyproc Plank
Gipsplater, Himlingsplater 3000
Himlingsgipsplater - GPL 13
Gyproc Planum
Gipsplater, Himlingsplater 2400
Himlingsgipsplater - GPLE 13
Gyproc Planum Ergo
Gipsplater, Himlingsplater 2400

Brannbeskyttende plater

Brannbeskyttende plater, f. eks Glasroc F FireCase branninnkledningsplate

Gipsbasert plate for effektiv branninnkledning av bærende stålkonstruksjoner. Platen skrumonteres uten hjelpeprofiler. Platen har en slett overflate som i enkelte rom ikke krever overflatebehandling.

Betegnelse Platekledning Lengde mm
Brannbeskyttende innkledningsplater - GFF
Glasroc F FireCase
Brannbeskyttende plater, Komposittplater 2000

Gulvgipsplater

Gyproc gulvgipsplate

Gulvgips gir et stabilt underlag for fliser eller parkett i tørre miljøer.

Betegnelse Platekledning Lengde mm
Gulvgipsplater - GG 13
Gyproc Gulvgips
Gipsplater, Gulvplater 2400