Gyproc søylekonstruksjon

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Merknad: 

Vegger med søylekonstruksjon

Gyproc Innervegger med bindingsverk av stål som kompletteres med en søylekonstruksjon av konstruktivt stål for høye og sammensatte vegger. Veggtypen er vanlig for vegger som er høyere enn 6 meter, vegger som har mange hull og åpninger for dører, porter og installasjoner, og vegger som er utsatt for stor horisontal belastning.