Hovedmeny

Gyproc XR c 450 med Glasroc H Ocean

Gyproc XR 70/70x2 (450) VVV-NNN M140

XR22V

1. Skinne Gyproc AC 70x2 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo våtromsplate
4. 3 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo standardgipsplate
5. 2 x 70 mm Mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Glasroc H Ocean Ergo Innerveggsplater
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.2.1:103
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 65 dB
Maks vegghøyde, mm 3800
Veggtykkelse (mm) 225
Merknad: 

Min. 10 mm spalte mellom stendere i bindingsverk.

Les mer her

Våtromsvegger med stålstendere for høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.