Hovedmeny

Sjaktvegger med Gyproc standard bindingsverk av tre c 450

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Merknad: 

Sjaktvegger GT

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som er lett å bygge og lett å bygge om. GT-systemet benyttes for bærende og ikke-bærende vegger. Veggen kan monteres fra én side f.eks. inntil trappehus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.