Gyproc XR c 600 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (600) RNN-NNR M140

Gyproc XR 70/70x2 (600) RNN-NNR M140
XR122R

1. Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GR 13 Robust i ytterste platelag og 2x12,5 mm Gyproc GN 13 Normal i innerste
4. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC-X2 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ROBUST Innerveggsplater
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:111
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 60-65 dB
R'w + C50–5000 = 58 dB
Maks vegghøyde, mm 3550
Veggtykkelse (mm) 225
Prisindeks 269
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
For brannmotstand EI(A) 120 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Ved behov for større vegghøyder, se avsnitt 4.3.2. i Gyproc Håndbok.
Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se avsnitt 2.1.6. i Gyproc Håndbok.
For å oppnå R'w+C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.
R'w+C angir spektral korresjon for lydisolasjon i lavfrekvent område 50-5000. 
For x2 vegger med 2 lag gipsplater, se avsnitt 4.1.1 i Gyproc Håndbok om ”like-rom-problemet”.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.