Gyproc XR c 600 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (600) RN-NR M95

Gyproc XR 95/95 (600) RN-NR M95
XR119R

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 95, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GR 13 Robust i ytterste platelag og Gyproc GN 13 Normal i innerste
4. 95 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ROBUST Innerveggsplater
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:108
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 52 dB
Maks vegghøyde, mm 6700
Veggtykkelse (mm) 145
Prisindeks 180
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
 For brannmotstand EI(A) 120 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Ved behov for større vegghøyder, se avsnitt 4.3.2. i Gyproc Håndbok.
Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se avsnitt 2.1.6. i Gyproc Håndbok.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.