Gyproc XR c 600 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (600) R-R MR

Gyproc XR 95/95 (600) R-R MR
XR107R

1. Skinna Gyproc SKP som kantprofil (i gulv, vegg og tak) med mineralullsremse
2. Stender Gyproc XR 95, c 600 mm og Gyproc MR Mineralullsremse
3. 12,5 mm Gyproc GR 13 Robust

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ROBUST Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 37 dB
Maks vegghøyde, mm 6000
Veggtykkelse (mm) 120
Prisindeks 110
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
For brannklasse EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Ved behov for større vegghøyder, se avsnitt 4.3.2. i Gyproc Håndbok.
Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se avsnitt 2.1.6. i Gyproc Håndbok.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.