Gyproc XR c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 70/70 (600) PP-PP M0

Gyproc XR 70/70 (600) PP-PP M0
XR110P

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brannmotstand EI(A) 120
Lydklassifisering R'w = 40-44 dB
Maks vegghøyde, mm 4200
Veggtykkelse (mm) 132
Prisindeks 187
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

Ved behov for større vegghøyder, se avsnitt 4.3.2 i Gyproc Håndbok.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.