Gyproc XR c 600 med Gyproc Protect F

Gyproc XR 120/120 (600) P-P M45

Gyproc XR 120/120 (600) P-P M45
XR109P

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 120, c 450 mm alt. c 600 mm
3. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 40-44 dB
Maks vegghøyde, mm 6000
Veggtykkelse (mm) 151
Prisindeks 129
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

Ved behov for større vegghøyder, se avsnitt 4.3.2 i Gyproc Håndbok.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.