Gyproc XR c 600 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (600) NN-NN M140

XR121

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsplater1)
4. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:110
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 56-60 dB
R'w + C50–5000 = 53 dB
Maks vegghøyde, mm 3100
Veggtykkelse (mm) 200
Prisindeks 198
Merknad: 

For brannklasse EI(A) 120 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Brannmotstanden gjelder for ikkebærende vegger.

R'w +C angir spektral korreksjon for lydisolasjon i lavfrekvent område 50-5000 Hz. For x2-vegger med 2 lag gipsplater, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.1.1 om "like-rom-problemet".

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

For å oppnå R'w+C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.