Gyproc XR c 600 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (600) NN-NN MR

XR114

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic med mineralullsremse (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm Gyproc MR Mineralullsremse
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Innerveggsplater
Gyproc MR Isolasjonstilbehør

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:106
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 3750
Veggtykkelse (mm) 120
Prisindeks 153
Merknad: 

For brannmotstand EI(A) 120 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.