Gyproc XR c 600 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (600) N-N MR

XR106

1. Skinne Gyproc SKP 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) med mineralullsremse
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm Gyproc MR Mineralullsremse
3. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Innerveggsplater
Gyproc MR Isolasjonstilbehør

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 37 dB
Maks vegghøyde, mm 3400
Veggtykkelse (mm) 95
Prisindeks 95
Merknad: 

For brannklasse EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Brannmotstanden gjelder for ikkebærende vegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.