Gyproc XR c 600 med Gyproc Normal

Gyproc XR 95/95 (600) N-N M0

XR104

1. Skinne Gyproc SKP 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 95, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:102
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 30-35 dB
Maks vegghøyde, mm 5500
Veggtykkelse (mm) 120
Prisindeks 92
Merknad: 

For brannklasse EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.
Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

Ved R'w = 30 dB kan Gyproc SK 95 benyttes som kantprofil i gulv, vegg og tak.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.