Gyproc XR c 600 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (600) NN-0 M0

XR101

1. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK / UI Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:101
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 25-30 dB
Maks vegghøyde, mm 3100
Veggtykkelse (mm) 95
Prisindeks 81
Merknad: 

Brannmotstand gjelder uansett hvilken side som er brannbelastet. og gjelder for ikkebærende innervegger.

Ved bruk av GN/GR 13 plater i tre lag for brannklasse EI(A) 60, skal stenderne ha maks c-avstand på 450 mm.

For høyere vegger se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.