Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) R-R M45

Gyproc XR 70/70 (450) R-R M45
XR8R

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GRE 13 Robust Ergo
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ROBUST Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 40 dB
Maks vegghøyde, mm 4850
Veggtykkelse (mm) 95
Prisindeks 134
Merknad: 

Brannmotstande gjelder for ikkebærende innervegger.
For brannmotstand EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.

For høyere vegger, se avsnitt 4.3.2 i Gyproc Håndbok.

Prisindeks i forhold til Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.