Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) R-R MR

Gyproc XR 70/70 (450) R-R MR
XR6R

1. Skinne Gyproc SKP 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) med mineralullsremse
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
Gyproc MR Mineralullsremse
3. 12,5 mm Gyproc GRE 13 Robust Ergo

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc MR Isolasjonstilbehør
Gyproc ROBUST Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:103
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 37 dB
Maks vegghøyde, mm 4850
Veggtykkelse (mm) 95
Prisindeks 124
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
For brannklasse EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.

For høyere vegger, se avsnitt 4.3.2 i Gyproc Håndbok.

Prisindeks i forhold til Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.