Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) RN-0 M0

XR1R

1. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GRE 13 Robust Ergo

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK / UI Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater
Gyproc ROBUST Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:101
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 25-30 dB
Maks vegghøyde, mm 3850
Veggtykkelse (mm) 95
Prisindeks 101
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger. Brannmotstand gjelder uansett hvilken side som er brannbelastet.

For høyere vegger se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.