Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

XR 95/95 (450) PP-PP M0

XR11P

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:105
Brannmotstand EI(A) 120
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 7000
Veggtykkelse (mm) 157
Prisindeks 239
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
For høyere vegger se Gyproc Håndbok, avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.