Gyproc XR c 450 med Gyproc Protect F

XR 95/95 (450) P-P M45

XR08P

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo
4. Min 45 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:104
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 40 dB
Maks vegghøyde, mm 6000
Veggtykkelse (mm) 126
Prisindeks 175
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.
For høyere vegger se Gyproc Håndbok, avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.