Hovedmeny

You are here

Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) N-N M0

XR5

1. Skinne Gyproc SKP 120 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo1)

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:102
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 35 dB
Maks vegghøyde, mm 6000
Veggtykkelse (mm) 145
Prisindeks 108
Merknad: 

1) For brannklasse EI(A) 60 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.

Brannmotstanden gjelder for ikke-bærende vegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.