Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M190

XR23

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40X2 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo 1)
4. 190 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.1:112
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 65 dB
R'w + C50–5000 = 63 dB
Maks vegghøyde, mm 3900
Veggtykkelse (mm) 300
Prisindeks 291
Merknad: 

Ved å bytte ut ytterste platelag (begge sider) til Gyproc Robust, øker maks. vegghøyde til 4150 mm. For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

1) For brannmotstand EI(A) 120 kreves 15,4 mm Gyproc Protect F.

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende vegger.

For vegg med dobbelt bindingsverk med 2 lag Gyproc gipsplater i lydklasse R'w +C50–5000 = 53 dB, se videre under avsnitt 4.1.1 om "like-rom-problemet".

For å oppnå R'w +C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc Håndbok avsnitt 2.1.6.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.