Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) H-H MR

XR6H

1. Skinne Gyproc SKP 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito
4. Gyproc MR Mineralullsremse

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SKP / UIP Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Habito Ergo Innerveggsplater
Gyproc MR Isolasjonstilbehør

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 37 dB
Maks vegghøyde, mm 4850
Veggtykkelse (mm) 95
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.