Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70x2 (450) HNN-NNH M140

XR23H

1. Skinne Gyproc AC 70x2 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito
5. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater
Gyproc Habito Ergo Innerveggsplater
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 60-65 dB
R'w + C50–5000 = 58 dB
Maks vegghøyde, mm 4150
Veggtykkelse (mm) 225
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

R'w +C angir spektral korreksjon for lydisolasjon i lavfrekvent område 50-5000 Hz. For x2-vegger med 2 lag gipsplater, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.1.1 om "like-rom-problemet". For å oppnå R'w +C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.