Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) HN-0 M0

XR1H

1. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK / UI Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Habito Ergo Innerveggsplater
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 30
Lydklassifisering R'w = 25-30 dB
Maks vegghøyde, mm 3850
Veggtykkelse (mm) 95
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger. Brannmotstanden gjelder uansett hvilken veggside som utsettes for brannpåvirkning.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.