Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito og Gyproc Normal

Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH MR

XR15H

1. Skinne Gyproc AC 70 som kantprofil ( i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
4. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito
5. Gyproc MR Mineralullsremse

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Habito Ergo Innerveggsplater
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 5150
Veggtykkelse (mm) 120
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.