Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito og Gyproc Normal

Gyproc XR 120/120 (450) H-H S120

Gyproc XR 120/120 (450) H-H S120
XR14H-S

1. Skinne Gyproc AC 120 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito
4. 70 mm steinull, min. densitet 30 kg/m3

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc Habito Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 3400
Veggtykkelse (mm) 145
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikkebærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikkebærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.