Hovedmeny

Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70 (450) EEE-0 M0

XR2E

1. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
4. 3 x 12,5 mm Gyproc GEE ErgoLite

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc SK / UI Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ErgoLite Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 25 dB
Maks vegghøyde, mm 3700
Veggtykkelse (mm) 108
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikke-bærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.