Hovedmeny

Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 70/70x2 (450) EEE-EEE M140

XR22E

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc GEE ErgoLite 
4. 2 x 70 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ErgoLite Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 90
Lydklassifisering R'w = 60 dB
R'w + C50–5000 = 53 dB
Maks vegghøyde, mm 3700
Veggtykkelse (mm) 225
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikke-bærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

For å oppnå R'w+C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.
R'w+C angir spektral korreksjon for lydisolasjon i lavfrekvent område 50-5000. For x2 vegger med 2 lag gipsplater, se avsnitt 4.1.1 om "like rom-problemet".

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.