Hovedmeny

Gyproc XR c 450 med Gyproc ErgoLite

Gyproc XR 95/95 (450) EE-EE MR

XR15E

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic med mineralullremse (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc XR 95, c 450 mm Gyproc MR Mineralullremse
3. 2 x 12,5 mm Gyproc GEE ErgoLite

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc ErgoLite Innerveggsplater
Gyproc MR Isolasjonstilbehør

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 6200
Veggtykkelse (mm) 145
Merknad: 

Brannmotstanden gjelder for ikke-bærende innervegger.

For høyere vegger, se Gyproc Håndbok avsnitt 4.3.2.

Innervegger med høy lydreduksjon

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.