Bindingsverk av tre c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GT 73/73x2 (600) NN-NN M140

Gyproc GT 73/73x2 (600) NN-NN M140
GT118

1. Kantprofil 48 x 73 mm
2. Veggstender 48 x 73 mm, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal
4. 2 x 70 mm mineralull
5. Spikerslag midt på veggen ved brannmotstand REI(B) 60

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:109
Brannmotstand EI(B) 60
REI(B) 30
Lydklassifisering R'w = 56-60 dB
R'w + C50–5000 = 53 dB
Maks vegghøyde, mm 3000
Veggtykkelse (mm) 216
Merknad: 

Brannmotstand for bærende og skillende/bærende, se avsnitt 2.1.51.
Ved lydkrav, se lydtetting for hver vegg i kapittel 3.11.
For å oppnå R'w+C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes. R'w+C angir spektral korreksjon for lydisolasjon i lavfrekvent område 50-5000 Hz. For x2-vegger med 2 lag gipsplater, se avsnitt 4.1.1 om "like romproblemet".
For brannmotstand EI(B) 90 kreves 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F.

For å oppnå kvalitetsklasse K4 i h.t. NS 3420, kreves det bruk av gipsplater med forsenkede sparkelkanter i alle skjøter. Det kan med fordel velges Gyproc GPL 13 Planum som synlig lag i konstruksjoner der det vil forekomme mange kortkantskjøter, f.eks. høye vegger og himlinger.

Les mer her

Innervegger med bindingsverk av tre

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikkebærende vegger.