Bindingsverk av tre c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GT 98/98-A (600) NN-NN M30

Gyproc GT 98/98-A (600) NN-NN M30
GT115

1. Kantprofil 48 x 98 mm
2. Veggstender 48 x 98 mm, c 600 mm
3. Profil Gyproc AP 25, c 400 mm
4. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal
5. Min 30 mm mineralull
6. Spikerslag midt på veggen ved brannmotstand R/REI(B) 60

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc Normal Innerveggsplater
Gyproc AP 25 Profiler til faste himlinger

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:106
Brannmotstand EI(B) 60
R(B) 30
REI(B) 30
Lydklassifisering R'w = 48 dB
Maks vegghøyde, mm 4000
Veggtykkelse (mm) 173
Merknad: 

Brannmotstand for bærende og skillende/bærende, se avsnitt 2.1.51.
Ved lydkrav, se lydtetting for hver vegg i kapittel 3.11.
For brannmotstand EI(B) 90 kreves 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F.

For å oppnå kvalitetsklasse K4 i h.t. NS 3420, kreves det bruk av gipsplater med forsenkede sparkelkanter i alle skjøter. Det kan med fordel velges Gyproc GPL 13 Planum som synlig lag i konstruksjoner der det vil forekomme mange kortkantskjøter, f.eks. høye vegger og himlinger.
Veggside med Gyproc AP profil blir noe ettergivende. Bæreevnen for hyller osv. blir også noe redusert.

Les mer her

Innervegger med bindingsverk av tre

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikkebærende vegger.