Bindingsverk av tre c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GT 73/73 (600) NN-NN M30

Gyproc GT 73/73 (600) NN-NN M30
GT113

1. Kantprofil 48 x 73 mm
2. Veggstender 48 x 73 mm, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal
4. Min 30 mm mineralull
5. Spikerslag midt på veggen ved brannmotstand R/REI(B) 60

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:105
Brannmotstand EI(B) 60
R(B) 30
REI(B) 30
Lydklassifisering R'w = 40 dB
Maks vegghøyde, mm 4000
Veggtykkelse (mm) 123
Merknad: 

Brannmotstand for bærende og skillende/bærende, se avsnitt 2.1.51.
Ved lydkrav, se lydtetting for hver vegg i kapittel 3.11.
For brannmotstand EI(B) 90 kreves 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F.

For å oppnå kvalitetsklasse K4 i h.t. NS 3420, kreves det bruk av gipsplater med forsenkede sparkelkanter i alle skjøter. Det kan med fordel velges Gyproc GPL 13 Planum som synlig lag i konstruksjoner der det vil forekomme mange kortkantskjøter, f.eks. høye vegger og himlinger.

Les mer her

Innervegger med bindingsverk av tre

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikkebærende vegger.