Bindingsverk av tre c 600 med Gyproc Normal

Gyproc GT 98/98 (600) N-N M0

Gyproc GT 98/98 (600) N-N M0
GT105

1. Kantprofil 48 x 98 mm
2. Veggstender 48 x 98 mm, c 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.51:102
Brannmotstand EI(B) 30
R(B) 15
REI(B) 15
Maks vegghøyde, mm 4000
Veggtykkelse (mm) 123
Merknad: 

Brannmotstand for bærende og skillende/bærende, se avsnitt 2.1.51.
Ved lydkrav, se lydtetting for hver vegg i kapittel 3.11.
For brannmotstand EI(B) 60 kreves 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F.

Les mer her

Innervegger med bindingsverk av tre

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikkebærende vegger.