Gyproc standard bindingsverk av stål c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70x2 (450) PP-PP M140

GS21P

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo
4. 70 + 70 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerveggsplater
Gyproc VK 25 Tilbehør til stålprofiler

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:110
Brannmotstand EI(A) 120
Lydklassifisering R'w = 55-60 dB
Maks vegghøyde, mm 3550
Veggtykkelse (mm) 212
Prisindeks 251
Merknad: 

Typedetaljer i avsnitt 3.1.1 beskrives med Gyproc XR, men kan tilsvarende utføres med Gyproc GS.
For vegg med dobbelt bindingsverk og 2 lag gipsplater i lydklasse R'w+C500-5000 = 53 dB, se avsnitt 4.1.1 i om "like-rom-problemet".
For å oppnå R'w+C verdien kreves det at angitt min. veggtykkelse overholdes.

Innervegger med bindingsverk av stål

Gyproc GS innervegger med standard bindingsverk av stål er lette konstruksjoner som gir formstabile overflater. GS-systemet er enkelt og raskt å montere, og brukes til ikkebærende vegger.