Gyproc standard bindingsverk av stål c 450 med Gyproc Protect F

Gyproc GS 70/70 (450) PP-PP M30

GS14P

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo
4. Min 30 mm mineralull

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:106
Brannmotstand EI(A) 120
Lydklassifisering R'w = 44 dB
Maks vegghøyde, mm 4800
Veggtykkelse (mm) 132
Prisindeks 208
Merknad: 

Typedetaljer i avsnitt 3.1.1 beskrives med Gyproc XR, men kan tilsvarende utføres med Gyproc GS.

Innervegger med bindingsverk av stål

Gyproc GS innervegger med standard bindingsverk av stål er lette konstruksjoner som gir formstabile overflater. GS-systemet er enkelt og raskt å montere, og brukes til ikkebærende vegger.