Gyproc standard bindingsverk av stål c 450 med Gyproc Normal

Gyproc GS 120/120 (450) NN-NN M0

GS12

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUnomic (i gulv, vegg og tak)
2. Stender Gyproc ER 120, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc Normal Ergo

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc AC 40 ACOUnomic Innerveggsprofiler
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.1.6:105
Brannmotstand EI(A) 60
Lydklassifisering R'w = 40 dB
Maks vegghøyde, mm 7000
Veggtykkelse (mm) 170
Prisindeks 171
Merknad: 

Vegger utsatt for slag/støt bør kles med Gyproc Robust som ytterste plate.
Typedetaljer i avsnitt 3.1.1 beskrives med Gyproc XR, men kan tilsvarende utføres med Gyproc GS.

Prisindeks i forhold til veggtype Gyproc GS 70/70 (450) N-N M0 = indeks 100, se Gyproc håndbok avsnitt 2.1.6.

For å oppnå kvalitetsklasse K4 i h.t. NS 3420, kreves det bruk av gipsplater med forsenkede sparkelkanter i alle skjøter. Det kan med fordel velges Gyproc GPL 13 Planum som synlig lag i konstruksjoner der det vil forekomme mange kortkantskjøter, f.eks. høye vegger og himlinger.

Innervegger med bindingsverk av stål

Gyproc GS innervegger med standard bindingsverk av stål er lette konstruksjoner som gir formstabile overflater. GS-systemet er enkelt og raskt å montere, og brukes til ikkebærende vegger.