Hovedmeny

Gyproc Arkivvegger - Dataarkiv

Veggtype: Dataarkiv

DA1

1. 15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo branngipsplate
2. 1 alt 2 mm tynnplate av stål
3. 15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo branngipsplate
4. Bindingsverk Gyproc GFR 45 DUROnomic, c 450 mm
5. 45 mineralull
6. 30 brannplate av steinull min 140 kg/m3
7. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo standardgipsplate
8. Stender Gyproc XR 70 alt Gyproc ER 70, c 450 mm
9. 70 mm mineralull
10. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo standardgipsplate
11. Plastfolie, 0,2 mm PE-folie
12. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo standardgipsplate

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc GFR DUROnomic Innerveggsprofiler
Gyproc XR Innerveggsprofiler
Gyproc PROTECT F Ergo Innerveggsplater
Gyproc Normal Ergo Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.2.6:101
Brannmotstand EI(A) 120
Maks vegghøyde, mm 3400
Merknad: 

Eksempel på utforming av konstruksjon rundt arkivlokaler i henhold til Riksarkivets forfatningsamling RA-FS 1997:3
Arkiv: EI(A) 120 (55/85 dataoppbevaring)
Brannmotstand: 120 minutter, temp 55 C
Relativ fuktighet: Maks 85 %
Beskyttelse mot fuktighet og vann: Plastfolie
Beskyttelse mot skade, tyveri etc.: 1 alt 2 mm tynnplate av stål
Beskyttelse mot magnetisk påvirkning: Magnetiske databærere skal beskyttes. Bindingsverk, tynnplater av stål og ev. stålinnredning skal jordes (separat)

Ventilasjonskanaler gjennom arkivet bør unngås. Det kan være nødvendig å tilleggsisolere tilstøtende vegger og bjelkelag av betong (kontakt brannteknisk rådgiver). Det bør legges ekstra vekt på utførelsen av røykgasstettingen ved veggens tilslutning mot tak.

Arkivvegger data

System for beskyttelse mot brann, fukt, vann, hærverk, angrep og mot magnetisk påvirkning.