Hovedmeny

You are here

Wall selectorTM
Konstruksjoner

Himlinger

Nedhengt himling med GK

Nedhengt himling med gipsplater og Gyproc GK oppheng i stål

Gyproc GK til nedforet himling består av bæreprofiler og tverrprofiler i stål samt forskjellige typer oppheng. Løsningen gir et plant og optimalt underlag for montering av plater. Gyproc GK kan kombineres med standard gipsplater, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

Systembeskrivelse

Gyproc GK kan monteres i ett eller to nivåer. Ett nivå gir en lavere konstruksjonshøyde og god understøttelse av alle platekanter, som er en fordel ved montering av ett lag gipsplater. To nivåer gir en raskere montering med færre produkter og justerbarhet i forhold til tradisjonell primær/sekundær konstruksjon. Gyproc GK tilbyr forskjellige opphengsmuligheter, både for innfesting direkte mot underliggende dekkekonstruksjon og justerbart for variable nedforingshøyder. Gyproc GK kan også utføres med brannmotstand EI(A) 30 - EI(A) 60 med Gyproc gipsplater.

Fordeler

Helt plane takflater. Opp til 50 % raskere monteringstid. Mer plass til installasjoner og mulighet for høyere himlingshøyde. Bred anleggsflate for montering av gipsplater. Meget fleksibelt. Kan benyttes som lydisolerende himlingsløsning. Helt plane takflater. Opp til 50 % raskere monteringstid. Mer plass til installasjoner og mulighet for høyere himlingshøyde. Bred anleggsflate for montering av gipsplater. Meget fleksibelt. Kan benyttes som lydisolerende himlingsløsning.

Se funksjonsnøkkel
System til nedhengte himlinger med bæreprofiler og tverrprofiler i samme nivå, for understøttelse av alle platekanter ved montering av ett lag gipsplater.
Betegnelse Brannmotstand
GK1A
Plassbygd himling i ett nivå og ett lag plater
-
GK1B
Plassbygd himling i ett nivå og to lag plater
30
GK1C
Plassbygd himling i ett nivå og tre lag plater
30
GK1D
Plassbygd himling i ett nivå og to lag plater
30
GK1E
Plassbygd himling i ett nivå og to lag branngipsplater
60
Se funksjonsnøkkel
System for henhengte himlinger med bæreprofiler og tverrprofiler to nivåer, for montering av to eller tre lag gipsplater.
Betegnelse Brannmotstand
GK2A
Plassbygd himling i to nivåer og ett lag plater
-
GK2B
Plassbygd himling i to nivåer og to lag plater
-
GK2C
Plassbygd himling i to nivåer og to lag plater
30
GK2D
Plassbygd himling i to nivåer og tre lag plater
30
GK2E
Plassbygd himling i to nivåer og to lag plater
30
GK2F
Plassbygd himling i to nivåer og to lag plater
60

Nedhengt standardhimling med stålprofiler

Tradisjonell nedhengt himling. Bæreverket bygges opp av primærprofiler der henges i båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Under primærprofilerne og vinkelrett på disse monteres sekundærprofiler. Mot tilstøtende vegger monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Bæreverket kles med Gyproc gipsplater.

Systembeskrivelse

Gyproc P 45 Primærprofiler menges opp med båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Sekundærprofiler kan være Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45 brukes mot tilstødende vegger . Himlingskledningen utføres med ett, to eller tre lag gipsplater som sparkles til en overflate uten synlige skjøter eller med 1 lag Gyproc GP 13 Plank eller Gyproc GKP 13 Kortplank i bredde 600 mm som gir synlige V-fuger.

Fordeler

Tradisjonell himlingsløsning med stålprofiler og gipsplater. Kan utføres med få produkter. Kan brukes til brann- og lydisolerende himlinger.

Se funksjonsnøkkel
Tradisjonell nedhengt himling av primærprofiler som påmonteres sekundærprofiler og Gyproc gipsplater.
Betegnelse Brannmotstand
PS01
Gyproc PS Type 01
-
PS02A
Gyproc PS Type 02-A
30
PS02B
Gyproc PS Type 02-B
30
PS03
Gyproc PS Type 03
60

Himling med bæreverk av tre

Tradisjonell gipshimling montert på bjelker eller lekter av tre. Underlaget skal være så fast at det ikke gir etter ved skjøtene. Underlaget skal være tilstrekkelig plant.

Systembeskrivelse

Forskjellige typer Gyproc gipsplater kan brukes, alt etter formål. Trelekter kan med fordel erstattes av sekundærprofiler Gyproc S 25/85 alternativt Gyproc S 45/80 sekundærprofil eller Gyproc Akustikkprofil. PB 100 Platebånd kan brukes for understøttelse av kortkantskjøter.

Fordeler

Enkel og prisgunstig himlingsløsning.

Tradisjonell gipshimling montert på bjelker eller lekter av tre.

Bøyde himlinger med bæreverk av stål

Gyproc bøyde himlinger bygges opp av nedhengte valsede bæreprofiler (konkave eller konvekse) som festes med stålbånd til overliggende konstruksjon. Under primærprofilene monteres sekundærprofiler. Mot tilstødende vegger kan det brukes Gyproc SKB 40/30 bøybar skinne. Platekledningen består av forbøyde gipsplater eller plater som kan tørrbøyes på byggeplass.

Systembeskrivelse

Valsede bæreprofiler Gyproc HB 40/30 henges opp med båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Sekundærprofiler Gyproc S 25/85 festes til bæreprofilene. Mot tilstødende vegger kan Gyproc SKB 40/30 bøybar skinne brukes. Platekledning kan bestå av forbøyde gipsplater, 6 mm Gyproc Tynnplate eller Glasroc Multiboard, som kan tørrbøyes mot underlaget.

Fordeler

Arkitektonisk frihet i byggeprosjektet. Radier helt ned til 100 mm med forbøyde gipsplater.

Nedhengte valsede bæreprofiler (konkave eller konvekse) festet med stålbånd til overliggende konstruksjon. Under primærprofilene monteres sekundærprofiler og forbøyde gipsplater eller plater som kan tørrbøyes på byggeplass.

Frittbærende himling med bæreverk av stål

Ved å bygge himlinger som frittbærende konstruksjoner unngås innfestning til ovenforliggende etasjeskille eller takkonstruksjon. Dette er spesielt interessant ved høye krav til lydisolering, stor nedpendlingshøyde, store bevegelser (for eksempel nedbøyning fra snølaster) i ovenforliggende konstruksjoner eller at stag til nedpendlet bæreverk ikke får plass på grunn av installasjoner i rommet over himlingen.

Systembeskrivelse

Himlingens bæresystem utformes med stendere som primærbjelker. Disse kan være av typen Gyproc R, CI og ER eller GFR (Gyproc DUROnomic), alternativt lettbjelker (TCA) ved større spennvidder. Som sekundærprofiler velges f.eks. Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Himlingen bæres oppe av innervegger, eksempelvis Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål type Gyproc XR. Himlingen stabiliserer veggen i dennes overkant.

Fordeler

Kan med fordel anvendes hvor der ikke er mulighed for anvendelse af ophæng. Optimal lydisolering.

Frittbærende himlingskonstruksjon til bygg hvor det ikke er plass til oppheng eller der det stilles høye krav til lydisolering.