Hovedmeny

You are here

Etasjeskillere av stål

Gyproc TCA Etasjeskillere av gips og stål

Gyproc TCA Etasjeskillere er brann- og lydklassifiserte løsninger til oppbygning av lette etasjeskillere. TCA Etasjeskillere finnes i et bredt utvalg av løsninger med varierende konstruksjonstykkelser til forskjellige bygningskategorier. På etasjeskillets overside kan det monteres ulike typer gulvbelegg.

Systembeskrivelse

Gyproc TCA Etasjeskillere består av bærende C-formede stålprofiler som på oversiden monteres med en trykkfordelende ståltrapesplate og Gyproc Gulvplank. På undersiden av de bærende C-profiler monteres Gyproc Akustikkprofiler og Gyproc gipsplater. Hulrommet gir plass til lyddempende isolasjonsmateriale. TCA Etasjeskillere er klassifisert som bærende konstruksjoner.

Fordeler

Fleksibelt, dokumentert, testet og funksjonssikkert byggesystem med komplett og optimalt tilbehørssortiment. Med tørre og lette byggematerialer sikres en tørr byggeprosess og lav vekt med gode lydisolerende egenskaper.

Brann- og lydklassifiserte løsninger til oppbygning av lette etasjeskillere.

Etasjeskillere av tre

Gjennom å velge type av oppbygning kan lyd- og brannisolering varieres etter behov. Eksempel på brannmotstand kan være REI(B) 30 og REI(B) 60 (bærende og avskillende). Mot loft kan Gyproc Gipsplater i kombinasjon med mineralull, bjelker/takstoler, plastfolie m.m. danne et etasjeskille med god varmeisolering, evt. brannmotstand EI(B) 30 eller EI(B) 60 og en innvendig jevn overflate. I nedlekting mellom plater og bjelker/takstoler får man et egnet rom for føring av el-kabler.

Systembeskrivelse

Gyproc Etasjeskillere av tre består av underliggende bjelker montert mot falset gulvplate og Gyproc gipsplater på trelekter. Mineralull ved krav til lydisolering. Hvis nedlekting av tre byttes ut med Gyproc Akustikkprofil oppnås bedre lydisolering.

Fordeler

Tradisjonell og tørr byggeprosess. Materialer i standardiserte og lagerførte dimensjoner. Lav egenvekt.

System for horisontalt bærende bygningsdeler med etasjeskillere av tre.