Hovedmeny

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

Innkledning ved kryssende søyle og bjelke

Bjelker og søyler - Kryssende

7. Bjelkeinnkledning monteres tett mot søyleinnkledning
8. Utskjæring i søyleinnkledning for tilsluttende bjelke

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brannbeskyttende plater
Glasroc F GFFS Skruer til bindingsverk av stål
Glasroc F GFFP 25 Hjørneprofil Profiler for brannisolering

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.8.1-I
Brannmotstand R(B) 30 - 120
Merknad: 

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.