Hovedmeny

You are here

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

System til innkledning av bærende stålkonstruksjoner for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Betegnelse Brannmotstand
Bjelker - steghøyde 600 - 1200 mm
3-sidig innkledd bjelke med høyt steg
30 - 120
Bjelker - steghøyde maks 600 mm
3-sidig innkledd bjelke med opplagsplater
30 - 120
Bjelker - steghøyde maks 600 mm
3-sidig innkledd bjelke med hjørneprofil
30 - 120
Bjelker og søyler - Kryssende
Innkledning ved kryssende søyle og bjelke
30 - 120
Søyler - Frittstående
4-sidig innkledd søyle, enkle og doble
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med flens vinkelrett mot vegg
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med hjørneprofil
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med opplagsplater
30 - 120