Hovedmeny

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
Merknad: 

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.