Hovedmeny

You are here

Konstruksjoner

Brannisolering av stål

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Brannisolering av stål med Glasroc FireCase brannbeskyttelseplate

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Systembeskrivelse

Platene finnes i tykkelser fra 15-30 mm og ved montering uten luftspalte mellom platene gir platene en mer effektiv brannbeskyttelse enn tradisjonell gips montert på profiler.

Fordeler

Tåler fukt i byggeprosessen. Enkel tilpassing montering med kramper eller skruer. Svært robust og jevn overflate. Platen påvirkes ikke av temperatursvingninger.

Se funksjonsnøkkel
System til innkledning av bærende stålkonstruksjoner for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.
Betegnelse Brannmotstand
Bjelker - steghøyde 600 - 1200 mm
3-sidig innkledd bjelke med høyt steg
30 - 120
Bjelker - steghøyde maks 600 mm
3-sidig innkledd bjelke med opplagsplater
30 - 120
Bjelker - steghøyde maks 600 mm
3-sidig innkledd bjelke med hjørneprofil
30 - 120
Bjelker og søyler - Kryssende
Innkledning ved kryssende søyle og bjelke
30 - 120
Søyler - Frittstående
4-sidig innkledd søyle, enkle og doble
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med flens vinkelrett mot vegg
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med hjørneprofil
30 - 120
Søyler - Ved fasade
3-sidig innkledd søyle med opplagsplater
30 - 120