Hovedmeny

You are here

Himlinger

Tradisjonell gipshimling montert på bjelker eller lekter av tre, nedforet himling montert på bæreprofiler og tverrprofiler i stål, bøyde himlinger og himlinger som frittbærende konstruksjoner.

Etasjeskillere

Lette etasjeskillere for brann- og lydklassifiserte løsninger til forskjellige bygningskategorier. På etasjeskillets overside kan det monteres ulike typer gulvbelegg. Etasjeskillere mot loft med god varmeisolering og brannmotstand.

Yttervegger

Yttervegger utføres oftest som rene bindingsverksvegger og skal fungere som klimaskjermer mot vær og vind. Våre løsninger består av bærekonstruksjon, kledning, luftespalte, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning. Velg mellom to typer: Gyproc Thermonomic ytterveggsystem av stål eller Gyproc Yttervegger med bindingsverk av tre.

Brannisolering av stål

Brannisolering av uisolert bærende stål kan utføres med forskjellige metoder og materialer. Vi kan tilby et effektivt system til innkledning av bærende stålkonstruksjoner for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.