Hovedmeny

You are here

Gyptone Activ'Air

Akustikkhimlinger som aktivt forbedrer inneklimaet

Gyproc AS har introdusert Gyptone Activ'Air, en patenteret teknologi som aktivt bryter ned VOC-emisjoner, som for eksempel formaldehyd, til uskadelige inaktive forbindelser. Gyptone himlinger med Activ'Air kan dermed aktivt redusere formaldehydkonsentrasjonen i en bygning til fordel for inneklimaet. 

 

Gyptone Activ'Air har gjennomgått uavhengige tester

Effektiviteten av Activ'Air-teknologien er testet av det akkrediterte Eurofins laboratorium. Resultatene viser at Activ'Air bryter ned opptil 70 % av formaldehydkonsentrasjonen i et kontrollert testmiljø. Teknologiens evne til å redusere formaldehydkonsentrasjonen i et gitt rom avhenger av rommets størrelse, mengden av Gyptone Activ’Air himlingsplater og øvrige materialer.

Bakgrunnen for Activ’Air
Vi tilbringer opp mot 90 % av tiden vår innendørs og kvaliteten av inneklimaet som vi oppholder oss i, er derfor meget viktig. Det er mange faktorer som påvirker inneklimaet, som for eksempel akustikk og kvaliteten av luften vi puster inn – begge er derfor fokusområder for Gyptone akustikkhimlinger. 

Hva er VOC (Volatile organic compounds)?
Flyktige organiske forbindelser (VOC) er organiske kjemikalier som har et høyt damptrykk ved vanlig romtemperatur. Det høye damptrykket skyldes lavt kokepunkt som gjør at et stort antall molekyler fordamper fra flytende eller fast form og inn i flankerende luft. VOC’er er tallrike, varierte og overalt, ute og inne. De omfatter både menneskeskapte og naturlig forekommende kjemiske forbindelser. Menneskeskapt VOC, hvor konsentrasjonene er høyest, er regulert ved lov. Skadelige VOC'er er ikke akutt giftige, men blandingen av VOC’er kan ha langsiktig helseskadelig effekt fordi konsentrasjonen er lav og symptomene utvikler seg langsomt. Formaldehyd anses å være en av de verste VOC´er. 

Hva er formaldehyd?
Formaldehyd finnes overalt og kommer fra mange forskjellige kilder. Formaldehyd beveger seg ofte fritt inn og ut av byggematerialer. Bearbeidede produkter som inneholder limstoffer, f.eks. gulv, hyller, skap og andre møbler, slipper ofte ut formaldehyd. 
WHO (Verdens Helseorganisasjon) anbefalt formaldehydkonsentrasjon i lokaler:
< 0,1 mg/m3 (også Folkehelseinstituttets grense i Norge). 

Gyptone Activ'Air
  • Forbedrer aktivt inneklimaet
  • Bryter ned VOC-emisjoner
  • Reduserer formaldehyd
  • Testet viser at Activ'Air bryter ned opptil 70 %