Hovedmeny

You are here

Forutsetninger for beregning av last

Ved innfestning i vegg med Gyproc Habito

  • Brukslastverdien er basert på en anbefalt sikkerhetsfaktor på 3. 
  • Belastningen forutsettes å være statisk. 
  • Ved dynamisk lastpåvirkning skal det gjøres en vurdering om eventuelt behov for forsterkning. 
  • Avstanden mellom hvert opphengspunkt bør være minst 20 mm, ellers reduseres kapasiteten per opphengsenhet.
  • Maksimalt totalt oppheng er 300 kg/m vegg.
Habito beregningsverktøy

Habito beregningsverktøy