Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support
Tlf.: 
69 35 75 00 (innvalg 2)

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

Salg

Teknisk

Kundeservice

 

Hovedmeny

You are here

Gå til bestillingsskjema

Prosjektering

Gyproc Håndbok

Gyproc Håndbok inneholder systemer og løsninger for å prosjektere innervegger, yttervegger, himlinger etc. med lettbyggeteknikk ut fra ulike funksjonskrav.

Betegnelse
Gyproc Håndbok, digitalutgaven Gyproc Håndbok, bla i digitalutgaven (iPaper)
HB2014 - 1 Innledning: Nøkkelen til en optimal byggeprosess
HB2014 - 2 Systemguide og innledning
HB2014 - 2.1.0 Veggnøkler gjør det enklere å velge veggtype
HB2014 - 2.1.1 System Gyproc XR funksjonsnøkler
HB2014 - 2.1.6 System Gyproc GS funksjonsnøkler
HB2014 - 2.1.15 System Gyproc DUROnomic funksjonsnøkler
HB2014 - 2.1.31 System Gyproc AC og 2.2 Funksjonsvegger
HB2014 - 2.1.51 System Gyproc GT funksjonsnøkler
HB2014 - 2.3 Yttervegger
HB2014 - 2.4-2.11 Etasjeskillere, himlinger, brannisolering, komplettering
HB2014 - 3.1.1 Innervegger Gyproc XR: Datablader og typedetaljer
HB2014 - 3.1.15 Innervegger Gyproc DUROnomic: Datablader og typedetaljer
HB2014 - 3.1.51 Innervegger Gyproc GS: Datablader
HB2014 - 3.1.51 Innervegger Gyproc GT: Datablader og typedetaljer
HB2014 - 3.2 Funksjonsvegger: Datablader og typedetaljer
HB2014 - 3.3 Yttervegger: Datablader
HB2014 - 3.4 Etasjeskillere: Datablader og typedetaljer
HB2014 - 3.5 og 3.6 Himlinger: Datablader og konstruksjonsdetaljer
HB2014 - 3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner (rev. 2016)
HB2014 - 3.9-3.11 Installasjoner, Innfesting etc.: Typedetaljer
HB2014 - 4.1 Bygningsakustikk
HB2014 - 4.2 Brannbeskyttelse
HB2014 - 4.3 Statikk
HB2014 - 4.4 Varmeisolering
HB2014 - 4.5 Fukt
HB2014 - 4.6 Materialegenskaper

Prosjekteringsguide

Betegnelse
Helseguide – løsninger for helsebygninger

NS3420 Beskrivelsestekster

Kapittel P - utgave 2008, kapittel Q - utgave 2014, kapittel S - utgave 2008, kapittel T - utgave 2013

Gyproc beskrivelsestekster har som formål å hjelpe prosjekterende med å utarbeide fullstendige og detaljerte beskrivelser. Det er brukerens ansvar å sikre tilpasning av de enkelte tekstene i forhold til det aktuelle byggeprosjektet.

Innholdet i Gyproc beskrivelsestekster forutsettes å være korrekt, men Gyproc AS påtar seg ikke juridisk ansvar for evt. feil og mangler.

Betegnelse
NS3420 Beskrivelsestekster for GS innervegger
NS3420 Beskrivelsestekster for XR innervegger
NS3420 Beskrivelsestekst for systemhimling kant A-T15
NS3420 Beskrivelsestekst for systemhimling kant A-T24
NS3420 Beskrivelsestekst for systemhimling kant E/A T15
NS3420 Beskrivelsestekst for systemhimling kant E15
NS3420 Beskrivelsesveiledning for yttervegger